Bestyrelsen

Formand:
Jørn Termansen

fungerer som formand

indtil posten bliver besat

Næstformand:
Jørn Termansen
j.j.termansen(at)msn.com
2054 7243
Geværudvalgsformand Kasserer:
Knud Erik Holm
knuderikholm(at)c.dk
6172 3650
 Næstformand Bureaubygning:
Hanne Clausen
hanne.m.clausen(at)gmail.com
9745 6172
Sekretær:
Sigurd Frederiksen
40176774/86697316
sigurd_frederiksen(at)mail.tele.dk