KAP

Husk altid at få oprettet jeres skytter i KAP inden de skal deltage i stævne/konkurrence. Det sikrer at oplysningerne er rigtige og gør det nemmere både for kap personerne og for stævne arrangørerne.

Skema til oprettelse af nye skytter og ændring af skyttedata kan hentes her: Skema til KAP

Skriftlig kontakt til Landsdelsforeningens KAP-ansvarlige skal altid ske på mail-adressen kap@ddsmidt.dk, som er fælles postkasse for nedennævnte 2 KAP-ansvarlige.

Erik Skovmand (sommersæson)
Cuno Hansen (vintersæson)         3069 7372

Stævneprogrammet kan hentes på http://staevneprogram.dk/

Efter endt stævne opretter man en SOK-fil som man sender til en af kap-personerne.