Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes der til ordinær generalforsamling

Onsdag den 13 marts 2019 kl. 19.30 i Dalgas Centret

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt senest 3 uger før mødets afholdelse. Sidste frist er således onsdag den 20. februar 2019.
Dagsorden og dertil hørende materiale udsendes via e-mail til medlemsforeningerne senest 2 uger før mødet og offentliggøres på Skydebaneforeningens hjemmeside.

p.v.a.
Skydebaneforening Dalgas
Jørn Termansen
fung. formand