Priser / betingelser

Kontakt evt. Hanne Clausen 61266277 for nærmere oplysning.

Pr. april 2017

  • Leje af sal kr. 800,00 pr. dag
  • Leje af køkken med service indtil 40 pers. kr. 1.200,00 og for yderligere personer betales kr. 30,00 pr. deltager.
  • Evt. ituslået service
  • Ekstraordinær rengøring: 500,00 kr.
  • Selskabslokalet må kun benyttes til egne arrangementer/aktiviteter
  • Såfremt der under brugen af selskabslokalet skal benyttes audioanlæg, skal dette selv medbringes.
  • Lokalet er til rådighed fra kl. 12:00 dagen før og skal være ryddet senest kl. 10:00 dagen efter.
 • I lejen er indbefattet rengøring af gulve og toiletter, dog skal gulvene overalt være ryddet og fejede. Det lejede skal afleveres i samme stand, som det modtages. (Oprydning, aftørring af borde og stole, opvask samt rengøring af køkken). I modsat fald faktureres lejer for ekstraordinær rengøring.
 • Efter brugen foretages optælling og Skydebaneforening Dalgas udfører rengøring af lokalet.
 • Umiddelbart herefter fremsendes faktura til lejer.
 • Umiddelbart efter lejens ophør meddeles antal deltagere til knuderikholm@c.dk (tlf. 61723650).